Tag: jackpot dreams casino

สมยศ ไม่ลาออก สรุปผลงาน 8 ปี สมาคมบอล พร้อมส่งต่อเพื่อความยั่งยืน

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เล่าเรื่องราวที่สมาคมฯได้ทราบถึงการเดินทางมากว่า 8 ปี ภายใต้การบริหารในชื่อ “The Untold Story of FA Thailand” ส่วนในเรื่องลากออกยังไม่มีแผนเพราะมีเรื่องต้องสะสาง พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เล่าเรื่องราวที่สมาคมฯ อยากบอก อยากเล่า และอยากให้ผู้ที่รักในฟุตบอลไทย ได้ทราบถึงการเดินทางมากว่า 8 ปี ภายใต้การบริหารในชื่อ “The Untold Story of FA Thailand” ทีเผยถึงการวางรากฐาน…