Tag: หวยไทยรัฐเดลินิวส์

อสส.ลงพื้นที่ชายแดน สปป.ลาว 2 ชาติร่วมต้านอาชญากรรมยาเสพติด เร่งผลักดันอัยการอาเซียน

ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด นำคณะอัยการไทยประกอบด้วยอธิบดีอัยการภาค 3,4 และ 5 และอัยการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนไทย-ลาว จำนวน 22 คน เข้าร่วมการประชุมพนักงานอัยการลาว-ไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 1 (1st Meeting of Lao-Thai Prosecutors on Cooperation against Transnational Crimes related to Narcotics) ระหว่างวันที่…