บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) รายงานว่า บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ 3BB มียอดค้างชำระค่าเช่าใยแก้วนำแสงประจำเดือนเมษายน จำนวน 193.1 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันสูงต่อเนื่องและต้นทุนการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้นคำพูดจาก เว็บสล็อตแท้

หุ้น JASIF ยังไม่ฟื้น แม้ 3BB จ่ายค่าเช่าเส้นใยแก้ว พร้อมชำระค่าปรับครบแล้ว

ADVANC จ่อปรับโครงสร้างธุรกิจ TTTBB หลังกสทช.อนุมัติซื้อหุ้น

ณ วันที่17 เมษายน 2566 กองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินใยแก้วนำแสงจาก 3BB จำนวน 750.0 ล้านบาท จากค่าเช่าประจำเดือนปี 2566 เท่ากับ 943.1 ล้านบาท และยังมียอดค้างชำระบางส่วนจำนวน 193.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนกับ 3BB นั้น ทาง3BB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน15 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ(Due date) ซึ่งจะครบกำหนดหนดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยในระหว่างนี้ 3BBจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ7.50 ต่อปีจนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ ระบุว่าแม้ว่าบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB จะขาดสภาพคล่อง ขอจ่ายค่าเช่าล่าช้าบางส่วน แต่คาดว่าไม่กระทบสัญญาเช่าเดิม จนกว่าบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANCซื้อหุ้นใน TTTBB และ JASIF เสร็จสิ้น

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) จะขายหุ้นใน JASIF จำนวน1,520,000,000หน่วย คิดเป็น19.00% ของหน่วยลงทุนทั้งหมดใน JASIF ให้แก่บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอรค์ จำกัด(AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADVANC

นอกจากนี้ JAS จะขายหุ้นสามัญของ TTTBBจำนวน7,529,234,885 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน99.87% ของจำนวนหุ้นจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB ให้แก่ AWN

การค้างชำระค่าเช่า "บางส่วน" ในเดือนเม.ย. เป็นเดือนที่สอง หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการชำระค่าเช่าล่าช้าจำนวน 43 ล้านบาทเนื่องจากมีปัญหาสภาพคล่อง โดยตามสัญญาแล้วTTTBB ต้องชำระค่าเช่า943 ล้านบาทต่อเดือนให้กับ JASIF

 3BB ค้างค่าเช่า JASIF เป็นเดือนที่ 2 จากธุรกิจแข่งเดือด-ต้นทุนเพิ่ม

ปัจจุบัน TTTBB มีผู้ใช้บริการ 2.34 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 4/2565 แต่เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งให้รายได้ต่อหัว (ARPU) ของธุรกิจ fixed broadband ของบริษัทลดลงจาก 652 บาท/เดือนในไตรมาส 4/2561 เหลือ 577 บาท/เดือนในไตรมาส 4/65 ซึ่งต่ำกว่า opex ของ TTTBB ที่ 590 บาท/ราย/เดือน

ข้อมูลปี 64 แสดงค่าใช้จ่ายรายสมาชิกต่อเดือนอยู่ที่ 356 บาทจากค่าเช่า JASIF และจากค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 234 บาทคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาเช่าแม้ TTTBB จะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง แต่คาดว่า TTTBB จะยังคงชำระค่าเช่าให้กับ JASIF ต่อไป

คาดว่า TTTBB จะสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าเช่าที่ยังขาดอยู่จนกว่า ADVANC จะเข้าซื้อกิจการของ TTTBB (ถือหุ้น100%) และ JASIF (ถือหุ้น19%) เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าข้อการควบรวมจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2566

เรายังคงสมมติฐานที่ว่า ADVANC เช่าสายไยแก้วนำแสงกับ JASIF จนกระทั่งสัญญาเช่าชุดปัจจุบันหมดอายุในเดือนก.พ. 2569 และม.ค.2575 และประเมินสถานการณ์กรณีเลวร้ายที่สุดคือTTTBB เจรจาขอลดค่าเช่า ซึ่งการลดค่าเช่ารายปีลง 5% ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปจะส่งผลให้ DPS ในปี 2566 ลดลง 5.8% และมูลค่ายุติธรรมณสิ้นปี 2566 ลดลงเหลือ 5.80 บาท

ราคา JASIF ปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ (18 เม.ย.) ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 7.05 บาท มูลค่าการซื้อขาย 68.52 ล้านบาท

By admin