เข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายน 2566 กันแล้วคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง! ถือเป็นช่วงกลางปี และยังมีวันหยุดยาวอีกหนึ่งช่วงสำคัญมาตั้งแต่ต้นเดือน คือ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา แล้วหน่วยงานไหนใครหยุดบ้าง ราชการ บริษัทเอกชน ธนาคาร หยุดหรือไม่ และมีวันหยุดชดเชยอีกหรือไม่คำพูดจาก สล็อต เว็บตรง

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2566 ของราชการ บริษัทเอกชน และวันหยุดธนาคาร ดังนี้

1.วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา เป็นวันเสาร์ถือเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว เป็นวันหยุดบริษัทเอกชนในบางแห่ง และยังเป็นวันหยุดธนาคารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

2.วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการ บริษัทเอกชนในบางแห่ง และเป็นวันหยุดธนาคาร

ดังนั้น หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน ธนาคาร และบริษัทเอกชน (บางแห่ง) จะมีวันหยุดยาว และหยุดต่อเนื่องรวม 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่สำคัญอย่าลืมวางแผนทำธุรกรรมการเงินไว้ล่วงหน้า.

By admin